Nenechte si ujít

lednicko-valticky-areal-webLednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je zapsán na seznamu Českého dědictví a vy by jste si jeho návštěvu neměli nechat ujít. Uchvátí Vás drobné architektury rozseté po celém zámeckém přírodním areálu.
Projížďkami bezprostředním okolím zámku Lednice Vám cestu zkříží Lovecký zámeček, Janův hrad, napodobující anglickou zříceninu, Rybniční zámeček nad Prostředním rybníkem, Apollonův chrám nad Mlýnským rybníkem, hospodářské stavení Nový dvůr. Po mnohých schodech vystoupíte na nejvyšší ochoz Minaretu, spatříte obraz lužních lesů, rybničních ploch, ostrůvky, starobylý Podivín.
S Lednicí související Valtice se zámkem a okolím oživujícím drobné stavby jako Kolonáda, sochy Dianina chrámu, zvaný též Rendez-vous, představují denní doby, zámeček Belvedere stojící při silnici do Lednice, kaple sv.Hubert v Bořím lese.
Chceme, aby každý, kdo k nám přijde, si tuto vzácnou perlu Jižní Moravy zamiloval, aby se sem rád vracel.

randeRendez Vous

Máloco bylo v loveckém světě na počátku 19. století tak proslulé jako knížecí hony v Lednici. Až do zákazu parforsních štvanic knížetem Johannem II. se každý podzim do okolní krajiny sjížděli urození lovci, aby zde uctili bohyni Dianu. Vášnivý „nimrod“ kníže Johann I. nechal na místě jejich shromaždiště, tak zvaném „Rendez vous“, vystavět chrám na její počest, jak ostatně hlásá také latinský reliéfní nápis. „Tobě je zasvěcen tento dům ó zářivá sestro Foibova, a k tvé poctě ať neporušený les stále roste.“ Stavba vystavěná mezi lety 1810-1812 Josefem Hardtmuthem plnila však také funci triumfálního oblouku odkazujícího na válečné úspěchy svého tvůrce a vynikajícího vojevůdce knížete Johanna I. Stejně jako v případě proslulého „Vítězného oblouku“ v Paříži, budovaného přibližně ve stejné době na počest vítězství císaře Napoleona u Slavkova, byl lednický monument ovlivněn římskými vzory, především triumfálním obloukem císaře Septimia Severa, známého z četných Piranesiho rytin. Samu o sobě impozantní stavbu skrytou v klidném lesním zákoutí zdobí ještě krásná sochařská výzdoba Josefa Kliebera zobrazující Dianin lov s více než třicetifigurami v životní velikosti. Protože Rendez vous sloužilo také jako letohrádek, nacházejí se v jeho útrobách místnosti, díky nimž se na stavbě objevují „neantická“ okna. Z interiérů zde vyniká velký sál určený k loveckým snídaním v horní části stavby zdobený iluzivní výmalbou Michaela Robera a také efektně řešené schodiště v jednom z pilířů.

rybnicnizamecekRybniční zámeček

Navzdory tomu, že je Rybniční zámeček jednou z nejnenápadnějších staveb celého areálu, patří především díky své poloze na břehu Prostředního rybníka k dosti výrazným okolním dominantám. Poměrně jednoduchou patrovou stavbu z let 1814-1816 vyprojektoval krátce po svém nástupu do knížecích služeb Josef Kornháusel. Navázal zde na svoji předchozí práva pro hraběte Esterhazyho, kterému v roce 1812 navrhl podobnou vilovou stavbu v Baden bei Wien. Ačkoli je dnešní podoba zámečku ochuzena o krátké kolonády připojené po obou stranách k hlavní budově, působí celkový dojem především ušlechtilými proporcemi, jaké s úspěchem ve stejné době používaljeden z hlavních tvůrců neoklasicismu německý architekt Karl Friedrich Schinckel.

Další tipy na výlet najdete na stránkách Ubytování Hlohovec nebo Ubytování LVA.

Copyright © 2024 Penzion a ubytování v obci Hlohovec | MFÁčko
Výměna odkazů: Ubytování Hlohovec | Penzion Hlohovec | Vinný sklípek s ubytováním